GÜVENLİK POLİTİKASI


TURK Finansal Teknoloji A.Ş. 5746 Sayılı Kanun, 4691 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kullanıcı memnuniyeti ve güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile kullanıcı bilgilerinin gizlilik ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Şirketimiz web adresinde (http://www.turkfinansal.com.tr) aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

Şirketimiz web sitesi üzerinden, yalnızca hizmet başvuru/kullanımı için kullanıcı bilgileri alınmak suretiyle veya mevcut kayıtlı bilgiler kullanılarak şirket faaliyetlerine ilişkin her türden işlemler yapılabilmektedir.

Şirketimiz web sitesi üzerinden hizmet kullanımı için talep edilen veya Şirketimiz sisteminde var olan, görüntülenebilen kullanıcılara ait her türlü kişisel veri, kullanıcı onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca kullanıcı bilgilerine erişim yetkisi bulunan resmi kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda kullanıcı bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun şekilde paylaşılabilecektir.

Kullanıcıların web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Kullanıcıların kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla Şirketimiz bilgi güvenliği alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler almıştır.

Şirketimiz, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların, Şirketimiz gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini 6493 sayılı Kanun ilgili mevzuat gereği sağlamaktadır.

Şirketimiz web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği ile ilgili Şirketimiz herhangi bir yükümlülük yüklenemez, kusur izafe edilemez. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.

Şirketimiz web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, TURK Finansal Teknoloji A.Ş'ye aittir. Şirketimiz web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, marka, patent ve diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Şirketimiz yahut Şirketimiz tarafından belirlenen gerçek ve tüzel kişilere aittir.

Şirketimiz web sitesine giriş yapılması, yukarıda belirtilen koşulların kabul edildiği anlamına gelmekte olup, Şirketimiz bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Saygılarımızla,

TURK Finansal Teknoloji A.Ş